Datu pertsonalen pribatutasun eta babeserako politika

Pribatutasuneko adierazpena

Socibus S.L. eta Secorbus S.A. enpresek (aurrerantzean “Taldea”), merkataritzako duten jardueran bildu eta prozesatzen dituzte merkataritzako harramanak dituztenekopertsonen datu pertsonalak, hemen sartu izanik Bezeroak, Bidaiariak, Enplegatuak, enplegurako Nahikideak eta Hornitzaileak.

Taldeak errespetatzen du haien pribatutasuna eta, arrazoi horregatik eta indarrean den legerian oinarrituz ezarri du legeria horrek eskatzen duena betetzen duen datuen babeserako maila handia.

Taldeak, bere datu pertsonalak prozesatzeko erantzukizuna du eta, hortaz, horiek kontrolatzen ditu. Zuk ulertu eta onartzen duzu, Enpresak, zerbitzu-maila handia eskaintzeko gogoz, konfidantzazko zerbitzu-hornitzaile jakin batzuekin lan egiten ohi duela, haien datuetarako sarbidea izan eta, gure agindu pean, prozesatu egiten dituztenak, inolaz ere datuon laga ematerik izan gabe. Hornitzaile hauek, Tratamendurako Arduradun modura jardunaz, Enpresaren moduko babes-maila parekideak dituzte. Hain zuzen ere, baltzuaren jarduera arautzen duten datu pertsonalak prozesatzeko irizpideak direnak.

Pribatutasuneko printzipioak

Zer da datu pertsonal bat?

Datu pertsonal bat da edozein informazio (dela zenbakikoa, abezekoa, grafikoa, argazkikoa, akustikoa edo beste edozein motatakoa),pertsona fisiko bat identifikatu edo identifikatzeko modukoa egin dezakeena.

Definizio honen pean adierazten dira hurrengo printzipioak, Taldeko datu pertsonalak prozesatzeko direnak.

1. Ekitatea eta legezkotasuna

Datu pertsonalak prozesatzean, subjektu interesdunen norbanako eskubideak babestuko dira.

Datu pertsonalak, modu legezko, justu eta gardenean jaso eta prozesatuko dira.

2. Berariazko helburuen mugaketa

Datu pertsonalak bakarrik prozesatuko dira, jaso egin baino lehenago, ezarri izan diren helburuetarako. Helburu horietako geroko balizko aldaketak, modu mugatuan bakarrik egin ahalko dira eta interesdunen justifikazio eta/edo baimena beharko dute.

3. Gardentasuna

Datu pertsonalen subjektu interesdunak, beren datuak nola tratatzen direnez informatuko dituzte. Arau orokor modura, datuak zuzenean jasoko dira pertsonarengandik. Datuak jasotzerakoan, honako hauetaz informatuko zaio interesdunari:

4. Datuen murrizketa eta ekonomia

Datu pertsonalak prozesatzen hasi aurretik, jasotzea egiten deneko helburua lortzeko zein datu diren beharrezkoak zehaztuko da.

Datu pertsonalak ezingo dira aurretiaz jaso eta biltegiratu, geroko balizko helburuak lortzeko.

5. Ezabaketa

Datu pertsonal jadanik behar ez direnak (lege edo merkataritzako epeak amaituz gero) ezabatu egingo dira. Interes historikoa izatearen kasuan, helburu horretarako baldintzak eta beharrizanak ebaluatu eta justifikatuko dira.

6. Datuen zehaztasuna eta eguneratzea

Datu pertsonal biltegiratuak zuzenak, osoak eta, beharrezkoa izatearen kasuan, eguneratuak izan behar dira. Beharrezko neurriak hartuko dira datu zehaztasunik gabeko edo ez osoak kendu, zuzendu, osatu edo eguneratzeko. 

7. Datuen konfidentzialtasuna eta segurtasuna

Datu pertsonalak konfidentzialak dira. Aseguratu beharko dira neurri antolatzaile eta tekniko egokiekin, sarbide ez baimendua, legez kontrako prozesatze edo banaketa eta, baita ere, uste gabeko galera, aldaketa edo apurtzea ekidin egiteko.

8. Legezkotasuna

Datu pertsonalak jaso, prozesatu eta erabiltzea bakarrik baimentzen dira enpresak ezartzen dituen legezko premisen pean, indarrean den legeriarekin bat etorriz.

Datuen jasotzailea

Enpresak, konfidantzazko hornitzaileekin lan egiten du, Bezero eta Bidaiarien datuak jaso eta prozesatzea errazteko, batez ere honako mota hauekin:

 

Hornitzaile hauek beti aritzen dira Enpresaren aginduz eta Tratamendurako Agenteak modura, inolaz ere ez direla datuon laga-hartzaileak.

Haien datuak bai laga ahalko zaizkiela taldeko beste enpresei helburu estatistikoak edo sozietateen arteko betebeharrak direla medio (adibidez, korporazioko albisteak emateko). Ez dira datuok beste hirugarrenei laga egingo, horretarako lege-betebeharra edo berariazko baimenik ez bada.

Jasotzaileak beste herrialde batzutan

Enpresak datu pertsonalak prozesatu eta biltegiratzen ditu EBean, eta baita ere Nazio Batuetan, zerbitzu teknologikoen hornitzaileen bidez (adibidez, Google). Kasu denetan, Taldeak neurri egokiak hartuko ditu bere datuak babestuak izaten jarraitzeko, nola eta EBeko araudiak eskatzen dituen goi-estandarren arabera.

Atxikitzeko epeak

Datuon atxikitze-aldia zehazteko, hona Taldeak jarraitzen dituen irizpideak:

Zure eskubideak

Eskubidea duzu, Taldeari, zure datuetara sarbidea, zuzenketa edo ezabaketa eskatzeko, datuon prozesamendua blokeatzeko, horiek prozesatzeari aurka egitea eta beren eramangarritasuna eskatzeko. Zure eskubidetara jo dezakezu Datuak Babesteko gure Ordezkariarekin fjurado@sigma-data.com

Kontaktatuz.  

Zure eskaerari arreta egokia eman ez diogula irizten baduzu, baita ere, datuak babesteko nazioko agintaritzari aurkez diezaiokezu erreklamazioa.

Kontaktua

Galderen bat baduzu edo, zure datuen biltegiratze eta prozesatzeaz erreklamazio bat aurkeztu nahi baduzu, datuak Babesteko gure Ordezkariarekin fjurado@sigma-data.com kontakta dezakezu.  

 

Informazioa Bezero eta Bidaiarientzat

Bezeroa (gure zerbitzuen artekoren baten eroslea) edo Bidaiaria (gure zerbitzuen artekoren baten erabiltzailea) bazara, zure datuak prozesatzen ditugunaren berri ematen dizugu, nola eta, laburrean, jarraian deskribatzen den modura:

 

Tratamenduaren erantzuleak

Socibús S.A, Secorbús S.A.

Madrileko Autobusen Hego Geralekua, Méndez Álvaro kalea, 83, 28045 Madril

Interesdunen kategoriak

Bezeroak (erosleak)

Bidaiariak (zerbitzuen erabiltzaileak)

 

 

 

 

Helburuak

Bidaiariak garraiatzeko zerbitzua kudeatzea

Txartelak erosi eta ordaintzea kudeatzea

Zure txartelak e-mail eta SMS bidez bidaltzea

Merkataritzako komunikazioak e-mail eta SMS bidez bidaltzea

Zerbitzu gehigarriak, borondatezko asegurua adibidez, kudeatzea

WIFI eta Internet zerbitzua eskaintzea gure autobusetan

Bezero eta bidaiarien erreklamazioak eta intzidentziak kudeatzea

Iruzurra eta iruzurrezko erreklamazioak kudeatzea

Intzidentzia teknikoak kudeatzea

Legeztapena

Bidaiariak garraiatzeko kontratua egiteagatik, baita ere bezero eta bidaiarien erreklamazio eta intzidentziak kudeatzea

Merkataritzako berri-emateak egiteko zuk emaniko baimenagatik

Jasotzaileak

Gorago deskribatu diren Tratamendurako Arduradunak.

Ez dira zure datuak hirugarrenei laga egingo, lege-betebeharra edo zugandiko berariazko baimenik ez bada.

Eskubideak

Zuk, tratamendura jo, zuzendu, ezabatu eta beronen aurka egin dezakezu, eta baita datuon eramangarritasuna eskatu ere

Jatorria

Eroslea bazara, datuak zuk ematen dituzu txartelak erostean

Bidaiaria bazara, datuak, txartelak erosten dituen erosleak ematen ditu

Kukien erabilera

Berezko kukiak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu nabigazioaren kalitatea hobetzeko web honetan. Leku honetan nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula irizten dugu. Haien erabilera ez baduzu onartu nahi, mesedez ez erabili web orri hau edo zure nabigatzailea beste modu batera eratu kukien erabilera ekidin egiteko. Irakurri beherago nola egin.

Taldeak prozesatzen dituen datu pertsonalen kategoriak

Datu pertsonalak zuzenean jasotzen ditugu beren txartelak erosten dituzten bezeroengandik on line bitartekoez eta bidaiarien datu pertsonalak berengandik zuzenean (bezeroak badira) edo, bezeroek, erosterakoan, erregistratu ditzaketen beste bidaiarienak. Zure kasua azken hau baldin bada irizten dugu, zure datuak, bezeroaren bidez legezko modura hornitu izan direla.

Zehatzean, Taldeak, bezero eta bidaiarien datuak bilduo eta prozesatzen ditu honako kategoria hauetan:

Hirugarren interesdunei informatzeko konpromisoa

Zuk, bidaiari eta/edo bezero modura, gure sistemetara hirugarrenen datuak ekartzen badituzu (adibidez, zurekin bidaiatzen diren beste bidaiari batzuen datu pertsonalak), konpromisoa hartzen duzu bidaiarioi informatzeko Datuen Pribatutasun eta Babeserako Politika hau inplizituki onartu direla, salmentaren Termino eta Baldintzak onartu izan direla eta, baita ere, Pribatutasuneko Politika esteka honetankontsultatu behar dutela. Hirugarrenen datuak ekartzean, haien izenean konpromisoa hartzen duzu egiazkoak direnez.

Ordainbideak

Zure txartelak erostean ez ditugu ordainbidearen (kreditu-txartela edo beste bitartekoak) datuak biltegiratzen. Bezeroa, ordainbideen zerbitzuen hornitzaile baten ordaintzeko kanpoko pasabide batera (TPV Birtuala) berbideratua da, Tratamendurako Arduradun modura diharduena. Zure ordainbidearen datuen babesarekin edozein arazo izatearen kasuan, hornitzaile horrengana jo dezakezu.

Legezkotasunaren helburu eta oinarriak

Taldeak bildu eta prozesatzen ditu datu deskribatuak helburu askotarako, nola eta hurrengo taulan deskribatzen den modura.

Helburua

Legezko oinarri hauen arteko bat

Bidaiariak garraiatzeko zerbitzua kudeatzea

Txartelen ordainketa kudeatzea

Erreklamazioak eta intzidentziak kudeatzea, eta baita ere iruzurra eta iruzurrezko erreklamazioak kudeatzea

Salerosketako kontratu bat egitea

Legezko betebeharrak betetzeko

Iruzurra eta intzidentziak kudeatzeko enpresaren beraren interesagatik

Zure txartelak e-mail eta SMS bidez bidaltzea

Merkataritzako komunikazioak e-mail eta SMS bidez bidaltzea

Zuk emaniko berariazko baimena

Fakturazioa, Kontabilitatea, Diruzaintza, Zergak, Albisteak, estatistikak eta finantzako eta kudeaketazko txostenak

Enpresak, bere jarduera burutzeko duen bidezko interesa

Beharrezkoak legearen betekizunak betetzeko

Beharrezkoa kontratu bat egiteko

Borondatezko aseguruaren datuak

Beharrezkoak legearen betekizunak betetzeko

Beharrezkoa kontratu bat egiteko

 

 

Informazioa Enplegatu eta Laguntzaileentzat

Enplegatua edo Laguntzailea (adibidez, autobus kontratatu baten gidaria) bazara, zure datuak prozesatzen ditugunaren berri ematen dizugu, nola eta, laburrean, jarraian deskribatzen den modura:

 

Tratamenduaren erantzuleak

Socibús S.A, Secorbús S.A. Horiek parte-hartzea duten beste enpresak

Madrileko Autobusen Hego Geralekua, Méndez Álvaro kalea, 83, 28045 Madril

Interesdunen kategoriak

Enplegatuak / Laguntzaileak

Helburuak

Kontratazioa kudeatzea

Giza-baliabideak kudeatzea

Lan Arriskuak aurreikustea

Lana antolatzea eta optimizatzea

Legezkotasuna

Lan-kontratu bat egiteagatik

Lana antolatzeko

Jasotzaileak

Gorago deskribatu diren Tratamendurako Arduradunez gain, zure datuak taldeko beste enpresa batzuei laga ahalko zaizkie barneko helburu administratibotarako.

Ez dira zure datuak hirugarrenei laga egingo, lege-betebeharra edo zugandiko berariazko baimenik ez bada.

Eskubideak

Zuk, tratamendura jo, zuzendu, ezabatu eta beronen aurka egin dezakezu, eta baita datuon eramangarritasuna eskatu ere. Eskubide hauen arteko zenbait, lan-araudiagatik mugatuak izan daitezke.

Jatorria

Interesdunak zuzenean emanak eta, lan-jarduerak dirauen bitartean biltegiratuak

 

Taldeak prozesatzen dituen datu pertsonalen kategoriak

Taldeak enplegatu / laguntzaileen datuak bildu eta prozesatzen ditu, honako kategoria hauetakoak:

Legezkotasunaren helburu eta oinarriak

Taldeak bildu eta prozesatzen ditu datu deskribatuak helburu askotarako, nola eta hurrengo taulan deskribatzen den modura.

Helburua

Legezko oinarri hauen arteko bat

Kontratazioa kudeatzea

Giza-baliabideak kudeatzea

Lan Arriskuak aurreikustea

Lana antolatzea

Lan-kontratu bat egitea

Legezko betebeharrak betetzeko

Enpresak, lana optimizatzeko duen bidezko interesa

GGBBk, Kontabilitatea, Diruzaintza, Zergak, Albisteak, estatistikak eta finantzako eta kudeaketazko txostenak kudeatzea

Enpresak, bere jarduera burutzeko duen bidezko interesa

Beharrezkoak legearen betekizunak betetzeko

Beharrezkoa kontratu bat egiteko

 

 

Enplegurako Nahikideentzat informazioa

Enplegurako Nahikidea bazara, zure datuak prozesatzen ditugunaren berri ematen dizugu, nola eta, laburrean, jarraian deskribatzen den modura:

 

Tratamenduaren erantzuleak

Socibús S.A, Secorbús S.A.

Madrileko Autobusen Hego Geralekua, Méndez Álvaro kalea, 83, 28045 Madril

Interesdunen kategoriak

Enplegurako nahikideak

Helburuak

Enplegurako nahikideak aukeratzea

Legezkotasuna

Taldearen bidezko interesa

Interesdunek, zenbait datutan, emaniko baimena (profila sare sozialetan e.a.)

Jasotzaileak

Gorago deskribatu diren Tratamendurako Arduradunez gain, zure datuak taldeko beste enpresa batzuei laga ahalko zaizkie pertsonala aukeratzeko helburutarako.

Ez dira zure datuak hirugarrenei laga egingo, lege-betebeharra edo zugandiko berariazko baimenik ez bada.

Eskubideak

Zuk, tratamendura jo, zuzendu, ezabatu eta beronen aurka egin dezakezu, eta baita datuon eramangarritasuna eskatu ere.

Jatorria

Interesdunak zuzenean emanak

Sare sozialetatik eta komunikabidetatik lorturiko datu publikoak

 

Taldeak prozesatzen dituen datu pertsonalen kategoriak

Taldeak, enplegatuen datuak bildu eta prozesatzen ditu, honako kategoria hauetakoak:

Hornitzaile, Bidaia-Agentzia eta negozioko Kontaktuentzat informazioa

Hornitzailea, Bidaia-Agentzia edo negozioko Kontaktua (gure enpresen artekoren batekin negozioak egiteko edozein interesduna) bazara, zure datuak prozesatzen ditugunaren berri ematen dizugu, nola eta, laburrean, jarraian deskribatzen den modura:

 

Tratamenduaren erantzuleak

Socibús S.A, Secorbús S.A.

Madrileko Autobusen Hego Geralekua, Méndez Álvaro kalea, 83, 28045 Madril

Interesdunen kategoriak

Hornitzaileak

Bidaia-agentziak

Negozioko kontaktuak

Helburuak

Horniduren eta zerbitzuak ematearen kontratuak kudeatzea

Txartelak Agentzia bidez saltzea

Legezkotasuna

Kontratu bat egiteagatik

Taldeak, konfidantzazko hornitzaleak izateko duen bidezko interesagatik

Gurekin kontaktatu eta aurrekontu bat edo merkataritzako beste edozein informazio-mota eskatzeagatik

Jasotzaileak

Gorago deskribatu diren Tratamendurako Arduradunez gain, zure datuak taldeko beste enpresa batzuei laga ahalko zaizkie barneko helburu administratibotarako.

Ez dira zure datuak hirugarrenei laga egingo, lege-betebeharra edo zugandiko berariazko baimenik ez bada.

Eskubideak

Zuk, tratamendura jo, zuzendu, ezabatu eta beronen aurka egin dezakezu, eta baita datuon eramangarritasuna eskatu ere. Eskubide hauen arteko zenbait, merkataritza-araudiagatik mugatuak izan daitezke.

Jatorria

Interesduna bera

Iturri denentzako irekiak, Erregistroak modukoak

Enpresen eta negozioen direktorioak

Berankortasun eta arriskuaren datu-baseak

 

Kukien erabilera (Agentziak bakarrik)

Berezko kukiak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu nabigazioaren kalitatea hobetzeko web honetan. Leku honetan nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula irizten dugu. Haien erabilera ez baduzu onartu nahi, mesedez ez erabili web orri hau edo zure nabigatzailea beste modu batera eratu kukien erabilera ekidin egiteko. Irakurri beherago nola egin.

 

Taldeak prozesatzen dituen datu pertsonalen kategoriak

Taldeak, datu pertsonalak jasotzen ditu zuzenean Hornitzaileengandik, Bidaia-Agentzia eta negoziko Kontaktuengantik, on line bidez eta haiengandik zuzenean.

Zehatzean, Taldeak, datuak bildu eta prozesatzen ditu honako kategoria hauetakoak:


Kukien politika

Leku honek erosteko esperientzia atsegina ahalbidetu diezazun, erabiltzaileen gailuetan datuen fitxategi txikiak instalatzen ditugu, kuki izenez deituak.

Zer dira kukiak?

Kuki bat da testuko fitxategi txiki bat, web lekuek beren ordenagailu edo gailu mugikorrean instalatzen dutenak, noiz eta gure web-era bisitaldia egiten duzunean. Kukiek ahalbidetzen dute web lekuak gogoratzea erabiltzailearen egintzak eta lehentasunak (saioa hasteko identifikatzailea, hizkuntza, letraren tamaina, erosketako orgaren datuak), hark ez ditzan berriro sartu edo konfiguratu behar lekura itzultzean edo haren orrietatik nabigatzen duenean.

Kukiak ezinbestekoak ez badira ere web lekuak funtzionatzeko, gaitzen baldin badituzu nabigatzeko esperientzia hobeagoa gozatuko duzu. Kukiak ez badaude gaituta, adibidez, etenik gabe mezuak jasoko dituzu Pribatutasuneko Politikaz eta era horretako gaietaz edo, logatzeko unean, sistemak ez zaitu ezagutuko erabiltzaile erregistratu modura. Hala ere, zuk aukera duzu kukiak ezabatu edo blokeatzeko.

Kukiei atxikitako informazioa ez da erabiltzen erabiltzailea pertsonalki identifikatzeko, nahiz eta kukien zenbait datu elkartzen ditugun erabiltzaile erregistratuen eta ez erregistratuen erosketetara. Beste alde batetik, gure kontrolaren pean ditugu osoro nabigatzeko zure patroiei buruzko datuak. Kuki hauek bakarrik erabiltzen dira hemen azaldu diren helburuetarako.

Zein kuki eta nola erabiltzen ditugu?

Honako kuki berezko eta hirugarrenekoak erabiltzen ditugu:

Kukiak nola kudeatu

Zuk, kukiak zure nabigadoretik ezabatu edo desgaitu ditzakezu nahi duzun guztietan.

Hori egiten jakiteko, kontsultatu aboutcookies.org. Zure ordenagailuan jadanik diren kuki denak kendu ahal izateaz gain, zure nabigatzailea konfigura dezakezu haiek onartzeari utz dezan; hala ere, kontuan izan posible dela zure lehentasunak eskuz konfiguratu behar izatea leku baterako bisitaldia egiten duzun bakoitzean, eta zenbait zerbitzu eta funtzionalitate funtzionatu gabe gera daitezkeela.


Informazio 2019ko urtarrilaren 21ean eguneratua.